Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Administrator – administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma jednoosobowa Lidia Widmer.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna oraz prawna korzystająca z Serwisu.
 3. Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) – są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www (np. komputerze, tablecie, smartfonie) oraz które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2
DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”, a także w celach komunikacji, w szczególności udzielenia odpowiedzi na pytania, rezerwacji spotkań, zawarcia umowy o świadczenie usług i jej realizacji, kupienia kursu, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu przez Użytkownika danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.

Gromadzenie danych osobowych przez Administratora

 1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 3. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas świadczonych usług na rzecz Użytkownika.

Gromadzenie danych osobowych przez Administratora

 1. Dane osobowe w celach opisanych w § 3 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych przez Administratora

 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z art. 16-21 RODO, w tym prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. żądania przeniesienia danych osobowych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu w przypadku, gdy Użytkownik taką zgodę wyraził;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik może wysłać stosowne żądanie na adres email: [email protected]

§3
PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:
  1. statystycznych;
  2. marketingowych;
  3. zapewnienia prawidłowego działania strony;
  4. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§4
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie.
 2. Nowa wersja Polityki prywatności obowiązuje Użytkowników od momentu udostępnienia jej na stronie w zakładce Polityka prywatności.
Nie masz konta? Zarejestruj się.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.